Uppvisning

Dansklubben Marionetterna erbjuder till viss mån uppvisningar för företag och privatpersoner.

Kostnaden för uppvisningen varierar beroende på tidsåtgång, antal dansare och resekostnader.
Vi ger er ett kostnadsförslag.

För alla frågor om uppvisningar, skicka ett mail till: info@marionetterna.se