Viktig information om villkor m.m

Här under finns viktig information som du som kursdeltagare måste läsa igenom.


Anmälan:
Anmälan till våra danskurser gör man via vårt kursschema här på hemsidan under fliken kurser/kursschema. Vid anmälan till en kurs så ska man INTE ansöka om separat medlemskap, det läggs till automatiskt.

Vid anmälan måste du uppge fullständigt personnummer för den eller de personer anmälan gäller. Även mailadressen är obligatorisk då all vidare information som tex antagningsbesked och betalningsinformation kommer på mailen. Om du anmäler någon annan än dig själv måste du kunna uppge den personens personnummer samt mailadress.

När du anmäler ett barn till en kurs så är det barnets namn och personnummer som ska uppges.

När du anmält dig till någon av våra kurser så kommer automatiskt en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Har du inte fått den direkt så är inte anmälan korrekt gjord. Den bekräftelsen betyder inte att du direkt är antagen utan antagningsbesked kan dröja upp till 7 dagar.

Vi har obligatorisk föranmälan och ibland även parvis anmälan på alla våra kurser men den är ej bindande.


Antagning:
När anmälan är hanterad vilket normalt tar ca 24 timmar så får du antingen ett antagningsbesked eller besked på vilken plats du hamnat på i kölistan.
Om du hamnar på kölista så sker antagning fram till 1 dag innan kursstart. Så senast dagen innan kursstart får du besked om du fått plats eller ej på kursen.

Villkoren för antagning till våra kurser så som ålder eller förkunskapsnivå ser olika ut för olika kurser. Villkoren står i kursschemat under respektive kurs. Vänligen respektera dessa krav.


Avanmälan:
Om man efter första tillfället som är gratis prova-på inte vill fortsätta kursen avanmäler man sig/sitt barn genom att maila till info@marionetterna.se innan nästa kurstillfälle för att avanmäla sig utan kostnad. Avanmälan är INTE giltig på något annat sätt än via mail.

Är man osäker och vill prova någon mer gång, kontakta oss via mail så gör vi upp en plan tillsammans.

Om man väljer att hoppa av kursen senare under terminen så blir man betalningsskyldig för de tillfällen man deltagit på kursen.

Om man inte avanmäler sig via mail i tid så kommer man få betalningspåminnelse på hela beloppet.


Foto/Video medgivande:
Dansklubben Marionetterna delar aktivt med sig utav våran verksamhet på sociala medier. Framförallt instagram men även facebook.
Det betyder att på alla våra kurser under terminen och på terminsavslutningen så kan det förekomma att ledare eller annan personal fotar/filmar.
Materialet vi skapar är endast för vårt eget bruk och är till för våra sociala medier, hemsida eller i vår klubblokal. Vi publicerar aldrig namn eller personuppgifter i samband med bilder/video. Vi säljer heller aldrig vidare något material.

Om du som kursdeltagare/vårdnadshavare INTE vill att du/ditt barn ska synas behöver du meddela detta till oss. Gör det via mail info@marionetterna.se . Berätta det också för ledaren.

Om vi inte får något meddelande anser vi ha oss rätten att publicera bilder/filmer på dig/ditt barn.


Medlemskap:
För att få delta i våra kurser, tävlingsverksamhet och administration så måste man vara medlem i föreningen. Ett medlemskap i Dansklubben Marionetterna kostar 150kr/kalenderår från 16 år, 100 kr upp till 16 år. Det innebär att nytt medlemskap ansöks varje årsskifte. Medlemskapsavgiften är samma året runt så ansöker man om medlemskap på höstterminen gäller den fram till årsskiftet och inte ett år från ansökningsdatum.
Medlemskap kommer automatisk att läggas till vid den första kursanmälan man gör inomvarande kalenderår.

Bli gärna stödmedlem även om du inte ska gå någon danskurs.


Inställda grupper:
Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare i en grupp ställa in kursen. Antingen innan första tillfället eller efter senast två tillfällen. Berörda deltagare kommer kontaktas via mail i så fall.
Vi kan också i passande fall slå samman grupper. Berörda deltagare kommer då bli tillfrågade via mail om man vill fortsätta.


Frånvaroanmälan:
Vid sjukdom eller om du utav annan anledning ska vara borta från ett eller flera kurstillfällen gör du en frånvaroanmälan direkt till kurseldaren via sms. https://marionetterna.se/ledare/
Du ska INTE maila till vår infomail då kommer inte ledarna få informationen i tid.