Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Dansklubben Marionetterna

Dansklubben Marionetterna Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Dansklubben Marionetterna.

Dansklubben Marionetterna Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Dansklubben Marionetterna webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Dansklubben Marionetterna förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Dansklubben Marionetterna.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Dansklubben Marionetterna portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor (“Links”). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Dansklubben Marionetterna och Dansklubben Marionetterna är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Dansklubben Marionetterna är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Dansklubben Marionetterna erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Dansklubben Marionetterna sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Dansklubben Marionetterna webbportal,bekräftar och garanterar Ni Dansklubben Marionetterna att ni inte kommer att använda Dansklubben Marionetterna på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Dansklubben Marionetterna webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Dansklubben Marionetterna eller forstöra andra användares besök/arbete med Dansklubben Marionetterna webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Dansklubben Marionetterna webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Dansklubben Marionetterna webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Dansklubben Marionetterna har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Dansklubben Marionetterna sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Dansklubben Marionetterna förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Dansklubben Marionetterna förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Dansklubben Marionetterna varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Dansklubben Marionetterna sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Dansklubben Marionetterna vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Dansklubben Marionetterna.

FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Dansklubben Marionetterna WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER Dansklubben Marionetterna FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Dansklubben Marionetterna WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Dansklubben Marionetterna WEBBPLATS.
KONTAKT : info@marionetterna.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Dansklubben Marionetterna förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Dansklubben Marionetterna webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Dansklubben Marionetterna webbplats är: Marionetterna Västerås info@marionetterna.se och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Dansklubben Marionetterna Västerås info@marionetterna.se