Lokalschema

Vårterminen 2023

Observera att nedanstående schema inte nödvändigtvis speglar faktiska kurstillfällen för respektive kurs. Kursdeltagare hänvisas därför till kursens ledare för eventuella frågor om den aktuella kursens schema.

Kontakta Sandra Larsson eller Mikael Säfström om ni vill göra en bokning.