Personliga uppgifter

Dansklubben Marionetterna är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Dansklubben Marionetterna portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Dansklubben Marionetterna webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.

Insamling av personlig information

Dansklubben Marionetterna kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Dansklubben Marionetterna kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Dansklubben Marionetterna. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Dansklubben Marionetterna för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Dansklubben Marionetterna webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Dansklubben Marionetterna öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Dansklubben Marionetterna läser ingen av er privata online kommunikation.

Användning av personlig information

Dansklubben Marionetterna samlar och använder personlig information för att kunna operera Dansklubben Marionetterna webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Dansklubben Marionetterna använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Dansklubben Marionetterna och deras partner. Dansklubben Marionetterna kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Dansklubben Marionetterna håller reda på vilka sidor som besöks i Dansklubben Marionetterna, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Dansklubben Marionetterna kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Dansklubben Marionetterna eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Dansklubben Marionetterna portal använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Dansklubben Marionetterna sidor, eller registrerar dig hos Dansklubben Marionetterna , hjälper en cookie  Dansklubben Marionetterna att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Dansklubben Marionetterna webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Dansklubben Marionetterna .

Säkerhet och personlig information

Dansklubben Marionetterna säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Dansklubben Marionetterna När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Dansklubben Marionetterna kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Dansklubben Marionetterna rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Dansklubben Marionetterna skyddar din personliga information.

Kontakt information

Dansklubben Marionetterna välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Dansklubben Marionetterna inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Dansklubben Marionetterna via e-post info@marionetterna.se.